کتاب از دیکتاتوری به دموکراسی

index

مقدمه‌ای بر استفاده از کنش بی خشونت به عنوان روشی برای براندازی نظام‌های دیکتاتوری. این اثر توصیه‌هایی فشرده را در مورد چگونگی برنامه ریزی جهت یک مبارزه‌ مقابله جویانه و بی خشونت شامل ۱۹۸ روش برای اقدامات غیر خشن ارائه می کند.

این نوشته در کتاب های سیاسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.