کتاب کریمخان زند

کتاب کریمخان زند نیکوترین زمامدار تاریخ ایران از مجموعه خواندنی های تاریخ نوشته پناهی سمنانی کتابی است پیرامون دوره فرمانروایی کریمخان زند در طی سالهای ۱۱۷۹ تا ۱۱۹۳ هجری. کریمخان زند را را نیکوترین فرمانروا پس از حمله اعراب به ایران دانسته‌اند. کتاب در هفده فصل تدوین شده است

این نوشته در کتاب های تاریخی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.