کتاب حق برای رشد چاپ دوم

کتاب حاضر دنباله ی کوششها و نوشته های پیشینم است با وجود مدت‌ زمان کوتاهی که از چاپ اثر گذشته، با حمایت و پشتیبانی تبلیغی بسیاری از فعالین حقوق بشر و علاقمندان در کمتر از چهار ماه برای چاپ دوم آماده کرده است در چاپ دوم این کتاب، نسبت به چاپ اول، تغییراتی از لحاظ محتوا اعمال شده است. به عنوان نمونه یکی از دغدغه های اخیر، جنبش اعتراضی مردم ایران که توسط حاکمیت به شدیدترین و خشن ترین شیوه ها مورد سرکوب قرارمیگیرد، اما به شکل های مختلف خود را نشان می دهد به محتوای کتاب اضافه شده است

این نوشته در کتاب های کانون, کتاب های نقض حقوق بشر در ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.