کتاب نگاهی به ابعاد نقض حقوق بشر در ایران

چکیده ای از متن کتاب – مطابق منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ما بعنوان یک انسان ، صاحب حقوق ذاتی و اساسی هستیم که هیچ دولت و حکومتی حق ندارد حقوق بشر را از ما بگیرد . کتاب حاضر مجموعه ای است از مستندات ، شواهد و گزارشات نقض حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و مصداق آن است که دولت جمهوری و اسلامی ایران هنوز یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا ست . جهل و خرافات و ناآگاهی مهمترین ابزاری است که دیکتاتورهای زمان از آن بهره بسیار میبرند . و بدینوسیله بر عمر زمامداری خود می افزایند . اما برای گسستن این روند راهی هست و آن آگاهی یافتن ما از حقوق ذاتی و انسانی خویش است . اگر ما حقوق انسانی خود را بشناسیم و بدان آگاه باشیم ، برای احقاق حقوق خود اعتراض و مبارزه خواهیم کرد .

این نوشته در کتاب های کانون, کتاب های نقض حقوق بشر در ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.