کتاب بی لنگر

thumb_29050_9_blfc
بهمن شعله ور نامی است که در همه کتاب هایی که به تاریخ داستان و رمان نویسی معاصر ایران پرداخته اند، از او و رمان “سفر به شب” اش نیز یاد کرده اند، نویسنده ای مهم اما غایب از فضای ادبی ایران.
او ۴۲ سال پیش پس از نوشتن رمانش از ایران مهاجرت کرد، مهاجرتی که انتخابی ناگزیر بود. او آن هنگام دبیر پیمان اقتصادی سنتو بود و با نوشتن رمانش که فصلی از آن در نقد غیر مستقیم شاه بود، حتم داشت برایش مشکلاتی پیش خواهد آمد.
او در سال های دور از ایران نیز به نوشتن پرداخته است، هم شعر گفته است و هم داستان نوشته است، اما نه به زبان فارسی و شاید به همین دلیل در این سال ها کتابی از او در ایران منتشر نشده است.
اکنون او دوباره کشف شده است، توسط نویسندگان جوانی که او را فردی تاثیر گذار در جریان داستان نویسی ایران می دانند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.